Markere betydningen av hvite LED lampe varme ødsling løsning

Markere betydningen av hvite LED lampe varme ødsling problem

1. virkningen av varme på høy lysstyrke LED

Varmen er konsentrert i brikken med liten størrelse, chip temperaturen økes, ikke-uniform fordeling av termisk stress er forårsaket, effektiviteten av chip er redusert og lasing effektiviteten av fosforen er redusert. Når temperaturen overstiger en viss verdi, øker the failure rate av enheten eksponentielt. Statistikk viser at for hver 2 C stige i komponenten temperatur, pålitelighet er redusert med 10%. Når flere lysene ordnet tett å danne et hvitt lys-system, er varme ødsling problemet mer alvorlig. Løse Styrings problemer har blitt en forutsetning for høy lysstyrke LED programmer.

2. chip størrelse og forholdet mellom varme

Den mest direkte måten å øke strømlampen er å øke inngangseffekt, og for å hindre metning av det aktive laget, størrelsen på p-n krysset må økes tilsvarende; økende inngangseffekt uunngåelig fører krysset temperaturen å stige og quantum effektivitet reduseres. Single-tube makt avhenger av enheten å forbedre evnen til å varme ut fra pn veikryss, samtidig opprettholde eksisterende chip materialer, struktur, pakkingen, chip nåværende tetthet og varme ødsling vilkårene, forstørre chip, temperatur vil fortsette å stige.